Spel en begeleiding met jonge kinderen


De betekenis van spel voor het jonge kind in de voor- en vroegschoolse educatie is groot. Jonge kinderen leren vooral door middel van spel. Ervaringen worden verwerkt, betekenissen beleefd, begrippen bespeeld en geleerd. Het ervaren en beleven bij jonge kinderen vormen het fundament als voorwaarde voor het formele leren. De betekenis van dit fundament, de wijze waarop en vooral hoe je als pedagogisch medewerker/leerkracht hierin een betekenisvolle rol kunt spelen, zijn hierbij belangrijk.