Formatief evalueren met jonge kinderen

8 oktober 2020

Formatief evalueren betreft alle activiteiten die kinderen en leerkracht uitvoeren om de leeractiviteiten van kinderen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen (Black & Wiliam, 1998). Formatief evalueren heeft dus als primair doel kinderen inzicht geven in hun eigen leerproces en onderwijs op maat geven (o.a. Hattie & Timperley, 2007; Sluijsmans e.a., 2013; William & Leahy, 2015).

Goed inzicht hebben in het leerproces van kinderen betekent dat je als leerkracht:

  • helder hebt waar de leerling naartoe werkt;
  • een goed beeld hebt waar de leerling staat;
  • de leerling gerichte instructie en feedback kan geven om (nog) niet behaalde doelstellingen te bereiken.

Als leerkracht begeleid je dus het leerproces van kinderen en integreer je feedback in iedere fase van het doceer-leerproces, waarbij kinderen de kans krijgen om te laten zien waar ze staan, ze fouten mogen maken én ze kunnen laten zien hoe zij zich hebben ontwikkeld. Met name kinderen zijn vaak niet gewend om eigenaar te zijn van hun eigen leerproces.

Formatief evalueren bij verhalend ontwerpen met een prentenboek

Verhalend ontwerpen is een specifieke vorm van thematisch werken, waarbij verhalen centraal staan. Het doet een groot beroep op de betrokkenheid van kinderen. Als leerkracht benut je de natuurlijke nieuwsgierigheid van ieder kind om samen met hen een verhaal te vertellen.
Door verhalend ontwerpen in te zetten, zorg je ervoor dat het leren betekenisvol wordt bij kinderen en dat ze actief gaan leren.
Zo stimuleer je eigenaarschap bij kinderen over hun eigen leer- en ontwikkelproces.
'Aan de slag met Woeste Willem bij kleuters' laat zien hoe je als leerkracht de principes van formatief evalueren kunt verweven in de onderbouw van het primair onderwijs.

Download:

fe-woestewillem2

Naastlegger - Formatief evalueren integreren in je onderwijs

Formatief evalueren (FE) ondersteunt het leerproces en de ontwikkeling van kinderen, maar staat niet los van de lesvoorbereiding. Deze naastlegger helpt leerkrachten formatief evalueren te integreren in hun onderwijs. Voor elke stap in het cyclisch proces van FE zijn er tips en toelichting die direct helpen bij de lesvoorbereiding om thema en leeractiviteiten formatief vorm te geven.

Druk de kaart af en leg deze ernaast tijdens de voorbereiding van je lessen.

Download:

picto-naastlegger-fe