Formatief evalueren met jonge kinderen

29 augustus 2019

Formatieve evaluatie houdt alle activiteiten in die kinderen en leerkracht uitvoeren om de leeractiviteiten van kinderen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen (Black & Wiliam, 1998). Formatief evalueren heeft dus als primair doel om kinderen inzicht te geven in hun eigen leerproces en onderwijs op maat te geven (o.a. Hattie & Timperley, 2007; Sluijsmans e.a., 2013; William & Leahy, 2015).

Goed inzicht hebben in het leerproces van kinderen betekent dat je als leerkracht:

  • helder hebt waar de leerling naartoe werkt;
  • een goed beeld hebt waar de leerling staat;
  • de leerling gerichte instructie en feedback kan geven om (nog) niet behaalde doelstellingen te bereiken.

Als leerkracht begeleid je dus het leerproces van kinderen en integreer je feedback in iedere fase van het doceer-leerproces, waarbij kinderen de kans krijgen om te laten zien waar ze staan, ze fouten mogen maken én ze kunnen laten zien hoe zij zich hebben ontwikkeld. Met name kinderen zijn vaak niet gewend om eigenaar te zijn van hun eigen leerproces.