Inhoudslijnen po

24 maart 2021

Inhoudslijnen met aanbodsdoelen

SLO heeft voor ieder leergebied van het primair onderwijs de inhoud (voor zowel kennis, vaardigheden als houding) geformuleerd in de vorm van aanbodsdoelen. Deze worden weergegeven in inhoudslijnen met drie fasen (fase 1/jonge kind, fase 2 en fase 3).

Inhoudslijnen met aanbodsdoelen vormen een kader waarin inzichtelijk wordt gemaakt waar de leraar met de leerlingen aan werkt. Schoolteams (en andere partijen) kunnen dit kader gebruiken bij de ontwikkeling van eigen onderwijsleerlijnen en hiermee bouwen aan een schooleigen curriculum. Daarnaast vormen de inhoudslijnen de basis voor een beredeneerd aanbod waarin ruimte is voor o.a. activiteiten, te gebruiken lesmateriaal en beoogd leerlinggedrag (bijv. in kind- of beheersingsdoelen).

inhoudslijnen-groot

Lees via het keuzemenu links meer over aanbodsdoelen of ga direct naar de inhoudslijnen met aanbodsdoelen van elk leergebied. Ook kun je hier naar een voorbeeld waarin je leest hoe aanbodsdoelen worden gebruikt voor het integreren van extern onderwijsaanbod in het schoolcurriculum in het kader van Niet stapelen, maar vervangen.

contactpersoon

Martin Klein Tank