Inhoudslijnen kunstzinnige oriëntatie

24 maart 2021

kunstzinnigeorientatie-figuur

Bij kunstzinnige oriëntatie zijn de aanbodsdoelen verdeeld in inhoudslijnen volgens de vijf domeinen. Daaromheen is er het creatieve proces dat over alle onderdelen heen gaat en in elke inhoudslijn terugkomt. Voor elk onderdeel is er een inhoudslijn met aanbodsdoelen. Daarnaast is er een overzicht waarin voor elk aanbodsdoel is aangegeven bij welke kerndoelen dit behoort en in een ander document worden alle aanbodsdoelen per kerndoel gegeven.

kunstzinnigeorientatie-beeldendevorming-inhoudslijn-picto inhoudslijn Beeldende vorming (pdf, 405 kB)

kunstzinnigeorientatie-muziek-inhoudslijn-picto inhoudslijn Muziek (pdf, 403 kB)

kunstzinnigeorientatie-drama-inhoudslijn-picto inhoudslijn Drama (pdf, 400 kB)

kunstzinnigeorientatie-dans-inhoudslijn-picto inhoudslijn Dans (pdf, 401 kB)

kunstzinnigeorientatie-cultureelerfgoed-inhoudslijn-picto inhoudslijn Cultureel erfgoed (pdf, 400 kB)

_

boekje-ko-ico alle inhoudslijnen kunstzinnige oriëntatie bij elkaar in een boekje (pdf, 454 kB)

_

ko-aanbod-kerndoel overzicht kerndoel(-en) bij elk aanbodsdoel

ko-kerndoel-aanbodsdoel overzicht aanbodsdoelen bij elk kerndoel