Inhoudslijnen bewegingsonderwijs

29 maart 2022

bewegingsonderwijs-figuur

De aanbodsdoelen bij bewegingsonderwijs zijn opgenomen in één inhoudslijn met drie domeinen. Voor een overzicht van aanbodsdoelen en kerndoelen zijn geen aparte documenten. Alle aanbodsdoelen hebben namelijk een koppeling met de twee kerndoelen van bewegingsonderwijs.

boekje-bo-ico inhoudslijn bewegingsonderwijs