Inhoudslijnen digitale geletterdheid

9 oktober 2023

DG-figuur2022

Digitale geletterdheid is nog niet apart in de kerndoelen opgenomen. Met de actualisatie van de kerndoelen komen er ook kerndoelen voor digitale geletterdheid. Aangezien het actueel is en er op alle scholen in meer of mindere mate aan wordt gewerkt, zijn de gemaakte uitwerkingen hier ook opgenomen. Digitale geletterdheid is ingedeeld in vier domeinen. Voor elk domein is er een inhoudslijn met aanbodsdoelen.

Op basis van reacties en ervaringen vanuit onze organisatie en het onderwijsveld hebben we een update gemaakt van de inhoudslijnen digitale geletterdheid in oktober 2022.

InhoudslijnDG-PV  inhoudslijn Praktische ICT-vaardigheden

InhoudslijnDG-MW  inhoudslijn Mediawijsheid

InhoudslijnDG-DI  inhoudslijn Digitale informatievaardigheden

InhoudslijnDG-CT  inhoudslijn Computational thinking

Naast de losse inhoudslijnen is er een boekje met alle inhoudslijnen bij elkaar.

InhoudslijnenDG  alle vier inhoudslijnen in een boekje

Vergelijking van de inhoudslijnen met de versie van 2018

Voor een soepele overgang van de inhoudslijnen van 2018 naar deze versie biedt dit document een overzicht van alle aanbodsdoelen uit beide versies.

Meer informatie over digitale geletterdheid in het primair onderwijs

Verdere informatie over het leergebied digitale geletterdheid in het primair onderwijs vind je hier op onze website: www.slo.nl/dg-po.

Doorlopende lijnen voor po en vo

Voor digitale geletterdheid is er ook een uitwerking voor het de onderbouw van het voortgezet onderwijs (fase 4). Lees meer op www.slo.nl/dg-vo/inhoudslijnen-doelen.


Meer weten over digitale geletterdheid in het po