Inhoudslijnen digitale geletterdheid

11 januari 2022

digitalegeletterdheid-figuur

Digitale geletterdheid is niet apart in de kerndoelen opgenomen. Aangezien het actueel is en er op alle scholen in meer of mindere mate aan wordt gewerkt, zijn de gemaakte uitwerkingen hier ook opgenomen. Digitale geletterdheid is ingedeeld in vier domeinen. Voor elk domein is er een inhoudslijn met aanbodsdoelen.

digitalegeletterdheid-ib-inhoudslijn-picto inhoudslijn ICT-basisvaardigheden

digitalegeletterdheid-mw-inhoudslijn-picto inhoudslijn Mediawijsheid

digitalegeletterdheid-ct-inhoudslijn-picto inhoudslijn Computational thinking

digitalegeletterdheid-iv-inhoudslijn-picto inhoudslijn Informatievaardigheden

_

boekje-dg-ico alle inhoudslijnen digitale geletterdheid bij elkaar in een boekje

Inhoudslijnen voor po en vo

Voor digitale geletterdheid zijn er ook uitwerkingen voor het voortgezet onderwijs. Voor vo-onderbouw in fase 4 en voor vo-bovenbouw in fase 5. Lees meer in het vakportaal van digitale geletterdheid.