Inhoudslijnen digitale geletterdheid

29 november 2022

DG-figuur2022

Digitale geletterdheid is nog niet apart in de kerndoelen opgenomen. Met de actualisatie van de kerndoelen komen er ook kerndoelen voor digitale geletterdheid. Aangezien het actueel is en er op alle scholen in meer of mindere mate aan wordt gewerkt, zijn de gemaakte uitwerkingen hier ook opgenomen. Digitale geletterdheid is ingedeeld in vier domeinen. Voor elk domein is er een inhoudslijn met aanbodsdoelen.

NB  Op basis van reacties en ervaringen vanuit SLO en het onderwijsveld is een update gemaakt van de inhoudslijnen digitale geletterdheid (oktober 2022).

InhoudslijnDG-PV  inhoudslijn Praktische ICT-vaardigheden

InhoudslijnDG-MW  inhoudslijn Mediawijsheid

InhoudslijnDG-DI  inhoudslijn Digitale informatievaardigheden

InhoudslijnDG-CT  inhoudslijn Computational thinking

Naast de losse inhoudslijnen is er een boekje met alle inhoudslijnen bij elkaar.

InhoudslijnenDG  alle vier inhoudslijnen in een boekje

Vergelijking van de inhoudslijnen met de versie van 2018

Voor een soepele overgang van de inhoudslijnen van 2018 naar deze versie biedt dit document een overzicht van alle aanbodsdoelen uit beide versies.

Inhoudslijnen voor po en vo

Voor digitale geletterdheid zijn er ook uitwerkingen voor het voortgezet onderwijs. Voor vo-onderbouw in fase 4 en voor vo-bovenbouw in fase 5. Lees meer in het vakportaal van digitale geletterdheid.