Inhoudslijnen oriëntatie op jezelf en de wereld

19 oktober 2021

orientatieopjezelfendewereld-figuur

Bij oriëntatie op jezelf en de wereld (ojw) zijn de aanbodsdoelen verdeeld in zes inhoudslijnen. Het kind staat in het midden: verkent de wereld om hem heen en leert ermee omgaan.
Voor elk onderdeel is er een inhoudslijn met aanbodsdoelen. Daarnaast is er een overzicht waarin voor elk aanbodsdoel is aangegeven bij welke kerndoelen dit behoort en in een ander document worden alle aanbodsdoelen per kerndoel gegeven.

Uitwerking kennisonderwerpen bij de inhoudslijnen

Als extra is er een document met een beschrijving van een mogelijke inhoud van de kennisonderwerpen uit de aanbodsdoelen bij het leergebied ojw. In de inhoudslijnen wordt bij de betreffende aanbodsdoelen hiernaar verwezen door middel van een onderstreping!

ojw-jezelfendeander-inhoudslijn-picto inhoudslijn Jezelf en de ander

ojw-desamenleving-inhoudslijn-picto inhoudslijn De samenleving

ojw-deruimteomjeheen-inhoudslijn-picto inhoudslijn De ruimte om je heen

ojw-planten,dierenendemens-inhoudslijn-picto inhoudslijn Planten, dieren en de mens

ojw-tijd-inhoudslijn-picto inhoudslijn Tijd

ojw-verschijnselenuitnatuurkundeentechniek-inhoudslijn-picto inhoudslijn Verschijnselen uit natuurkunde en techniek

_

boekje-ojw-ico alle inhoudslijnen ojw bij elkaar in een boekje

_

ojw-uitwerking-po-kennisonderwerpen-picto uitwerking kennisonderwerpen bij de inhoudslijnen ojw

_

ojw-aanbod-kerndoel overzicht kerndoel(-en) bij elk aanbodsdoel

ojw-kerndoel-aanbodsdoel overzicht aanbodsdoelen bij elk kerndoel