Het Jonge Kind

4 juni 2020

Onderwijs en educatie op afstand

In deze ook voor jonge kinderen verwarrende tijd heeft SLO voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1 en 2, op een speciale pagina een aantal SLO-publicaties met leuke en leerzame activiteiten op een rijtje gezet.

Het Jonge Kind biedt een leerplankader voor educatie en onderwijs aan jonge kinderen (2 tot 7 jarigen). Daarnaast geeft de informatie op deze pagina's houvast bij de invulling en borging van het leerplan (curriculum) voor het Jonge kind (2 tot 7 jarigen) op voor- en vroegschoolse instellingen.

De verschillende items zoals inhoudskaarten met doelen, analyses van kindvolgsystemen, voorbeeldmaterialen en andere publicaties geven antwoord op vragen als:

  • Hoe ziet de opbouw van educatie/ onderwijs aan jonge kinderen (2 tot 7 jarigen) er uit?
  • Welk onderwijsaanbod past bijvoorbeeld het beste bij kinderen uit groep 1/2?
  • Hoe kom je tot een beredeneerd aanbod?
  • Welke kindvolgsystemen zijn er voor peuters?

toon meer

Sector

Vrije trefwoorden