Het Jonge Kind

16 september 2021

Nieuw specialistennetwerk Jonge kind

Werk je op een voorschoolse voorziening of op een basisschool en wil je graag collega's ontmoeten die je inspireren, met je meedenken over actuele inhoudelijke thema's vanuit jouw werkveld het jonge kind (2-7 jaar)? Heb je behoefte om kennis en ervaringen te delen en in gesprek te gaan met collega’s?
Meld je aan bij het specialistennetwerk Jonge kind!

Ontwikkelingsgerichte inspirerende educatie

  • Welk onderwijsaanbod past het beste bij kinderen van 2 tot 7 jaar?
  • Hoe buig je bestaande thema’s om naar speelbare thema’s?
  • Welke kindvolgsystemen zijn er voor peuters?

Hier vind je antwoord op deze en andere vragen over een ontwikkelingsgericht en inspirerend onderwijsaanbod voor het jonge kind.

Prettig dat theorie gekoppeld wordt aan praktijk...
wat werkt, waarom en wat betekent dat voor mijn handelen in de praktijk."

Nu beschikbaar:

Visiespel-afb1Visiespel Jonge Kind

SLO heeft een spel ontwikkeld om met je team te komen tot visievorming voor educatie/onderwijs aan jonge kinderen.
Meer informatie ...

PictoHandreikingThematiserenHandreiking Thematiseren met jonge kinderen

Deze handreiking biedt handvatten voor het thematiseren en is de eerste in een reeks aansluitend aan masterclasses over een aantal onderwerpen m.b.t. onderwijs en het jonge kind.
Meer informatie ...

toon meer

Sector

Vrije trefwoorden