Het Jonge Kind

14 mei 2024

Overzichten programma's en (thematische) lespakketten per ontwikkelingsgebied

Ben je voor een ontwikkelingsgebied op zoek naar een programma of (thematisch) lespakket voor peuters en/of kleuters? We hebben voor taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek-beweging, burgerschap, digitale geletterdheid en combinaties van ontwikkelingsgebieden een aantal titels voor je op een rij gezet.

Nieuwe inhoudskaarten voor sociaal emotionele ontwikkeling

De mogelijke inhoud van het curriculum voor het jonge kind rond sociaal emotionele ontwikkeling is verzameld op twee inhoudskaarten. Er is een nieuwe inhoudskaart voor peuters en de inhoudskaart voor kleuters is een update.

Onderwijsadviseurs

Onderwijsadviseurs kunnen een zinvolle rol spelen bij het begeleiden van het keuzeproces voor een doordachte keuze van een kindvolgsysteem voor het jonge kind. Zij kunnen ook ondersteunen bij de ontwikkeling van een visie op educatie/onderwijs aan jonge kinderen.
Kijk voor een lijst van onderwijsadviseurs op:

Ontwikkelingsgerichte inspirerende educatie

  • Welk onderwijsaanbod past het beste bij kinderen van 2 tot 7 jaar?
  • Hoe buig je bestaande thema’s om naar speelbare thema’s?
  • Welke kindvolgsystemen zijn er voor peuters?

Hier vind je antwoord op deze en andere vragen over een ontwikkelingsgericht en inspirerend onderwijsaanbod voor het jonge kind.

Prettig dat theorie gekoppeld wordt aan praktijk...
wat werkt, waarom en wat betekent dat voor mijn handelen in de praktijk."

Nu beschikbaar:

Visiespel-afb1Visiespel Jonge Kind

SLO heeft een spel ontwikkeld om met je team te komen tot visievorming voor educatie/onderwijs aan jonge kinderen.

PictoHandreikingThematiserenHandreiking Thematiseren met jonge kinderen

Deze handreiking biedt handvatten voor het thematiseren en is de eerste in een reeks aansluitend aan masterclasses over een aantal onderwerpen m.b.t. onderwijs en het jonge kind.

toon meer

Sector

Vrije trefwoorden