Leerdoelenkaarten M&N

16 januari 2024

Biologie, Natuurkunde en Techniek zijn vakken uit het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld (po) en Mens en natuur (vo). Binnen 10-14 wordt het uitgewerkt tot één leerlijn, waarin de hiaten worden opgevuld en overlap van po- en vo-doelen wordt weggehaald. De leerdoelkaarten voor biologie, natuurkunde en techniek vindt je hier als losse vakken. We gaan in 2020 een voorstel maken voor een leerdoeloverzicht voor het leergebied mens en natuur.

Scholen die met deze leerdoelkaarten voor biologie, natuurkunde en techniek werken, worden van harte uitgenodigd hun ervaringen met ons te delen.

Leerlingenleerdoelenkaart 'Onderzoeken', 'Sleutelbegrippen levende en niet-levende natuur' en 'Kracht en beweging'

In deze drie voorbeelden van Springh High wordt de leerdoelkaart ingezet om leerlingen zelf een planning te laten maken en doelen te kiezen op een bepaald niveau.

De docenten van Spring High gebruiken de leerdoelkaarten van SLO op het gebied van mens en natuur als uitgangspunt bij het vormgeven van het onderwijs. De leerlingen werken op hun eigen niveau. Deze video laat zien hoe de docenten dit in de praktijk brengen.