leerdoelkaarten Burgerschap

5 juli 2023

Sinds augustus 2021 is de nieuwe wet Verduidelijking van de burgerschapsopdracht van kracht. Deze wet beschrijft specifieker dan voorheen wat er van scholen wordt verwacht rondom burgerschap.

Om scholen tegemoet te komen, hebben we een voorbeeld van een doorgaande leerlijn voor burgerschap beschreven in vier inhoudskaarten. Deze kaarten zijn niet specifiek gemaakt voor het 10-14 onderwijs, maar aangezien het om een doorlopende leerlijn gaat, zijn ze wel interessant voor 10-14 scholen. De vier kaarten beschrijven waar scholen doelgericht en samenhangend aandacht aan moeten besteden.


toon meer

Leerplankundig thema