10-14 onderwijs

28 september 2023

Primair en voortgezet onderwijs ontmoeten elkaar in 10-14 scholen

De naam zegt het al. 10 - 14 onderwijs is voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. We noemen het ook wel Tienerscholen. Leerlingen van groep 7 en 8 en leerlingen van klas 1 en 2 zitten samen op school en stellen selectie voor het voortgezet onderwijs uit tot klas 2 van het voortgezet onderwijs.

Kenmerken 10-14-onderwijs

Leerlingen op de 10-14-scholen krijgen les in een doorlopende leerlijn. Pas na hun 14e jaar stappen ze over naar vmbo, havo of vwo. Leerlingen krijgen meer tijd te ontdekken wat ze willen en kunnen en wat bij hen past. 10-14-scholen zijn altijd een samenwerking tussen een of meer scholen voor primair onderwijs en een of meer scholen voor voortgezet onderwijs. Ook werkt er een lerarenteam met een bevoegdheid in het primair en voortgezet onderwijs

Sommige kinderen zijn gebaat bij een meer geleidelijke overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs”
Regeerakkoord 2017-2021

Dat het thema leeft in het onderwijs is duidelijk. Steeds meer scholen starten met 10-14-onderwijs of denken na over andere manieren van een betere aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs. Voor deze vorm van samenwerking is er nu meer experimentele ruimte, die goed wordt benut door een flink aantal scholen dat al is gestart.

SLO draagt een steentje bij

Op deze website laten we zien hoe we samen met 10-14-scholen werken aan:

Leerdoelkaarten

Samen met 10–14-scholen werkt SLO aan doorlopende leerlijnen die scholen helpen om goede keuzes te maken in het schooleigen curriculum. Deze leerdoeloverzichten zijn ook behulpzaam voor primair en voortgezet onderwijs scholen, die willen afstemmen over de leerstof met elkaar.
Voor vrijwel alle vakken/leergebieden zijn er overzichten van een doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs. We noemen ze leerdoelkaarten. Bij een aantal ervan vind je een video waarin leerlingen uitleggen hoe zij ermee werken. Hier heb je vast een voorproefje.

Executieve vaardigheden

Als je deze leerdoelenkaarten inzet in groepen waarin leerlingen meer op hun eigen niveau leren, dan zul je merken dat ze meer zelfstandig gaan werken. Dat maakt het ontwikkelen van hun executieve vaardigheden nog belangrijker. Want dan kunnen zij hun eigen leren beter organiseren. Hiervoor heeft SLO materialen en leeractiviteiten ontwikkeld  waarmee je gelijk aan de slag kunt.

Formatief evalueren

Het werken met leerdoelen en het volgen van het leerproces past bij leerlingen op 10-14-scholen. Deze leerlingen leren om eigen regie te nemen bij het leren. Daarin herkennen we eigenschappen van formatief evalueren.

Blogs en schoolportretten

Maar we kunnen ons goed voorstellen dat je ook meer wilt weten over wat we leren, zien en meemaken op 10-14-scholen die al goed op weg zijn. Hiervoor schrijven wij (of gastschrijvers) regelmatig een Blog. Zo krijg je een inkijkje in de 10-14-praktijk. We nodigen scholen ook uit om te delen wat er allemaal in hun praktijk gebeurt, waar ze tegenaan lopen of op welke vraag ze nog een antwoord zoeken. Hier verzamelen we hun verhalen en … nieuwe verhalen zijn natuurlijk altijd welkom! Kortom, 10-14-scholen zijn inspirerend en ze delen graag! Zij vormen samen ook een netwerk met een eigen website.