Schoolportretten

29 juni 2020

Hoe ziet het onderwijs op een 10-14 school eruit?

Elke 10-14 school heeft zijn onderwijs op eigen wijze ingericht. Hoe ze dat hebben gedaan, laten de schoolportretten hieronder zien. Een video over Spring High Amsterdam, een artikel over het Tienercollege Noordoostpolder en blogs over NOVA in Dordrecht en Tienerschool Sneek.

In de loop van 2020 wordt deze pagina verder aangevuld.

Spring High, Amsterdam

In deze video laten leerlingen zien hoe hun onderwijs op Spring High eruit ziet en ze interviewen de directeur over waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Het resultaat: een mooi schoolportret van Spring High!

Tienercollege Noordoostpolder

Artikel uit SLO Context over 'leren zonder drempels' op het Tienercollege Noordoostpolder.

Meer maatwerk, een vloeiende overgang po/vo en een uitgestelde niveaukeuze: steeds meer scholen zien voordelen in een apart traject voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Maar hoe organiseer je zo’n traject in de praktijk? Welk curriculum bied je aan? En wat vraagt dit van de leraren? SLO Context nam een kijkje op het kersverse Tienercollege Noordoostpolder.

NOVA Tienercollege, Dordrecht

De leerlingen van het tweede leerjaar van het Nova Tienercollege stromen het lokaal binnen. Hun klassenleraar begeleidt ze vanaf de hoofdvestiging van de 10-14 school naar het kunstlokaal van het Stedelijk Dalton College in Dordrecht. Docent Katinka van der Laan geeft een korte instructie voor dit lesuur en de groepjes gaan direct enthousiast aan het werk met de opdracht: maak een stopmotionfilm. Welke doelen kunnen leerlingen zichzelf stellen bij kunstonderwijs?

De achtbaan die NOVA heet

Tienerschool Sneek

‘Hoe ontwikkelt een kind tussen de 10 en 14 jaar zich optimaal? ‘Wat is kenmerkend voor deze leeftijdsfase en hoe kan onderwijs daar het beste op aansluiten?’

Deze vragen stellen wij, de initiatiefnemers van Tienerschool Sneek, onszelf in 2017. Als ouders van leerlingen op een innovatieve basisschool en vanuit onze ervaring in basis- en voortgezet onderwijs, kennen wij bestaande systemen. De basisschool waar wij voor onze eigen kinderen voor gekozen hebben, vindt tot dan nog weinig aansluiting met voortgezet onderwijs in de regio. Belangrijke vaardigheden als creativiteit en kritisch denken worden binnen een mum van tijd afgeleerd wanneer de sprong naar vo gemaakt is.

Volop kansen voor tienerbrein in ontwikkeling