Schoolportretten

12 maart 2024

Hoe ziet het onderwijs op een 10-14 school eruit?

Elke 10-14 school heeft zijn onderwijs op eigen wijze ingericht. Hoe ze dat hebben gedaan, laten de schoolportretten hieronder zien. Een video over Onderwijsroute 10-14, SOOOOL 10-14 en Spring High Amsterdam, een artikel over het Tienercollege Noordoostpolder en blogs over NOVA in Dordrecht en Tienerschool Sneek.

Onderwijsroute 10-14

Onderwijsroute 10-14 werkt vanuit het idee dat alles in de wereld met elkaar samenhangt. Dit doen ze met de methodiek van Deep Learning en Student Voice. Hierbij gaat het om de resultaten van leerlingen maar ook om de sociale winst. De school zorgt voor een gedegen, warme en vloeiende overgang tussen basis- en voortgezet onderwijs. Hiervoor werken ze op deze school met coaches en vakexperts. Ze creëren zo een veilige omgeving van waaruit de leerlingen hun talenten en interesses kunnen verkennen.

SOOOOL 10-14

SOOOOL 10-14 is een samenwerking van drie middelbare scholen. Ze werken met een vernieuwend onderwijsconcept waarin het draait om jezelf ontwikkelen, coaching op maat en ontdekken door te doen. De leerlingen kunnen op deze school groep 7, groep 8, en de eerste en tweede klas doorlopen. Ze bieden leerlingen een ontspannen, stimulerende omgeving én het vertrouwen om door te groeien. Zo kunnen de leerlingen hun talenten ontdekken en kiezen wanneer ze er klaar voor zijn. Dit creëert een groter zelfbewustzijn, meer zelfvertrouwen en een veel soepelere overgang van basisonderwijs naar voorgezet onderwijs. De school werkt samen met SLO bij de ontwikkeling van leerdoelkaarten voor het 10-14 onderwijs.

Spring High, Amsterdam

In deze video laten leerlingen zien hoe hun onderwijs op Spring High eruit ziet en ze interviewen de directeur over waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Het resultaat: een mooi schoolportret van Spring High!

Tienercollege Noordoostpolder

Artikel uit SLO Context over 'leren zonder drempels' op het Tienercollege Noordoostpolder.

Meer maatwerk, een vloeiende overgang po/vo en een uitgestelde niveaukeuze: steeds meer scholen zien voordelen in een apart traject voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Maar hoe organiseer je zo’n traject in de praktijk? Welk curriculum bied je aan? En wat vraagt dit van de leraren? SLO Context nam een kijkje op het kersverse Tienercollege Noordoostpolder.

NOVA Tienercollege, Dordrecht

De leerlingen van het tweede leerjaar van het Nova Tienercollege stromen het lokaal binnen. Hun klassenleraar begeleidt ze vanaf de hoofdvestiging van de 10-14 school naar het kunstlokaal van het Stedelijk Dalton College in Dordrecht. Docent Katinka van der Laan geeft een korte instructie voor dit lesuur en de groepjes gaan direct enthousiast aan het werk met de opdracht: maak een stopmotionfilm. Welke doelen kunnen leerlingen zichzelf stellen bij kunstonderwijs?

De achtbaan die NOVA heet

Tienerschool Sneek

‘Hoe ontwikkelt een kind tussen de 10 en 14 jaar zich optimaal? ‘Wat is kenmerkend voor deze leeftijdsfase en hoe kan onderwijs daar het beste op aansluiten?’

Deze vragen stellen wij, de initiatiefnemers van Tienerschool Sneek, onszelf in 2017. Als ouders van leerlingen op een innovatieve basisschool en vanuit onze ervaring in basis- en voortgezet onderwijs, kennen wij bestaande systemen. De basisschool waar wij voor onze eigen kinderen voor gekozen hebben, vindt tot dan nog weinig aansluiting met voortgezet onderwijs in de regio. Belangrijke vaardigheden als creativiteit en kritisch denken worden binnen een mum van tijd afgeleerd wanneer de sprong naar vo gemaakt is.

Volop kansen voor tienerbrein in ontwikkeling

Hoe leerlingen optimaal groeien: geef ze ruimte (Tienercollege, Gorinchem)

Tiener College in Gorinchem biedt een doorlopende leerlijn voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Po-leerkrachten en vo-docenten geven deze doorlopende leerlijn samen vorm, waardoor kinderen in de bovenbouw van het po al aan (delen van) vraagstukken en vakken uit het vo werken. Resultaat: leerlingen ontplooien hun talenten maximaal en volgen onderwijs op een niveau dat bij hen past.