leerdoelenkaarten Bewegen en sport

5 juli 2023

Domein Bewegen en sport

Voor het domein Bewegen en sport zijn de twee bekende basisdocumenten bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs met elkaar vergeleken. Op basis van deze vergelijking is er een leerplan opgesteld voor kinderen van 10 tot 14 jaar. In dit leerplan is te zien wat kinderen in die periode zouden kunnen leren in de verschillende bewegingsthema’s. Er worden in het leerplan ook verwijzingen gemaakt naar twee andere doelgebieden met betrekking tot het bewegen regelen en bewegen waarderen. De vakleerkracht kan op basis van dit leerplan samen met de kinderen zoeken naar geschikte bewegingsonderwijsleersituaties.

De complexiteit van dit gezamenlijke zoekproces naar een geschikt bewegingsaanbod wordt duidelijk in de concreet uitgewerkte lessenreeks “badmintonnen”. In deze lessenreeks krijgen de kinderen de kans om het bewegingsaanbod en de mogelijk leerdoelen binnen dit aanbod te kiezen op grond van hun eigen leerwensen.

Met deze lessenreeks voor badminton is gezocht naar de juiste “leerlingentaal” om in gesprek te komen over wat leerlingen graag willen leren.

Leerlingenkaart badminton

Tijdens het bewegingsonderwijs op de basisschool en voortgezet onderwijs wordt vaak het badmintonspel gespeeld. De makkelijkste optie is om leerlingen wedstrijdjes te laten spelen tegen elkaar’, maar met deze werkvorm leren de leerlingen weinig over hun eigen leerproces om een betere badmintonner te worden. In deze leerlingenkaart voor badminton, die gebruikt wordt op Onderwijsroute 10-14 in Zwolle, zit een didactische opbouw van badmintonactiviteiten over vier jaar onderwijs (leeftijdsgroep 10-14)gegeven. Deze opbouw zorgt ervoor dat leerlingen bewust keuzes leren maken over de wijze en context waarin ze willen leren badmintonnen. Per leerjaar krijgen de leerlingen beperkte keuzemogelijkheden waardoor ze in heterogene niveaugroepen met elkaar beter kunnen leren badmintonnen. Voorlopig is alleen nog voor het eerste jaar een concrete leerlingenkaart uitgewerkt, maar deze kan in alle leerjaren al wel uitgeprobeerd worden.