Leerdoelenkaart Kunst en cultuur

15 december 2020

Je wilt graag met leerlingen praten over het creatief proces: over waar zij nu staan en over wat zij willen leren. Daarnaast voel je de behoefte om leerlingen zelfstandig leerdoelen te laten benoemen zodat ze een groei kunnen doormaken en op die groei kunnen reflecteren.

In de download hebben we beschreven hoe je de leerdoelkaart kunt gebruiken. Dit zijn de onderwerpen hierin:

  • Materiaal bij de leerdoelkaarten
  • Vorm van de kaartjes
  • Voorbeelden gebruik van de leerdoelkaarten

De leerdoelkaarten kunnen bij alle disciplines worden ingezet: dans, beeldende vorming, muziek, theater, AV.

Het materiaal van het leergebied Kunst & Cultuur is in ontwikkeling. Dat betekent dat er nog aanpassingen kunnen zijn in tekst en afbeeldingen.

Nova Tienercollege

Leerdoelkaarten kunnen heel goed ingezet worden tijdens het werken binnen een creatief proces, mits de doelen zijn beschreven in leerlingentaal. Leerdoelkaarten zijn er voor leerlingen om helder te krijgen waar ze mee bezig zijn, aan welke vaardigheid ze werken, zodat ze gericht aan de slag kunnen aan bijvoorbeeld attitude, werkhouding, inhouden van het vak. Daarnaast krijgen leerlingen meer inzicht in de bedoeling, criteria en leerinhouden van een opdracht of project door voorafgaand doelen te beschrijven waaraan zij willen werken. Met welk doel werk ik aan de opdracht, wat is de insteek? Het werken met leerdoelkaarten geeft daarnaast een mogelijkheid om zelfstandig aan de slag te gaan. Waar wil een leerling zelf aan werken? Uiteindelijk willen wij als team de leerdoelkaarten van verschillende vakken en leergebieden inzetten richting thematisch werken om zo samenhang te creëren en leerdoelen te kunnen combineren. Waar zit een overlap, niet alleen binnen het vakgebied Kunst en Cultuur maar ook binnen het schoolbrede curriculum.