Leerdoelenkaarten M&M

29 mei 2020

Voor het Mens & maatschappij-onderwijs heeft SLO twee sets leerdoelkaarten ontwikkeld: een set voor aardrijkskunde, met kennisinhouden en vaardigheden; en een set voor geschiedenis, eveneens met kennisinhouden en vaardigheden.

De leerdoelkaarten zijn geformuleerd vanuit het perspectief van de leerling: een leerdoelkaart in duidelijke taal wat de leerling kent en kan. Ook geeft de leerdoelkaart in een oogopslag een beeld van wat per inhoud of vaardigheid de leerdoelen zijn voor leerlingen van verschillende niveaus.

Ook als je je onderwijs thematisch vormgeeft, kun je de leerdoelkaarten gebruiken om leerstof of vaardigheden te selecteren. Je kunt op de kaarten aangeven wat je behandeld hebt en welke vaardigheden daarbij aan bod zijn gekomen. Hiermee houd je overzicht voor jezelf.

Mens & maatschappij is in het primair onderwijs geen leergebied: daar vallen aardrijkskunde en geschiedenis samen met natuur en techniek onder het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld. In de leerdoelkaarten kun je precies zien welke inhouden en vaardigheden de leraren dan aanbieden. In het voortgezet onderwijs bouw je daarop verder.

Het idee achter het geschiedenisonderwijs in Nederland is dat leraren dezelfde periode meerdere keren behandelden en daar steeds een verdieping in aanbrengen. De leerdoelkaarten maken duidelijk welke lesstof aan de leerlingen aan het eind van groep 8 en aan het eind van klas 2 moet zijn aangeboden.

We willen graag de leerdoelkaarten voor mens en maatschappij of oriëntatie op jezelf en de wereld in de praktijk uitproberen. Als er scholen zijn die graag met ons ervaring willen opdoen of willen delen, kunnen die zich bij ons melden!