Formatief evalueren

8 maart 2021

Formatief evalueren biedt leraar en leerlingen inzicht in het leerproces. Voor leerlingen van 10-14-scholen is dat belangrijk bij het bepalen van hun route in hun schoolloopbaan.

Bij formatief evalueren is er sprake van een cyclisch proces gericht op verder leren. Het gaat om doelgericht in plaats van toetsgericht  onderwijs. De leerdoelkaarten, met leerdoelen in doorlopende leerlijn, zijn behulpzaam om te weten waar je staat.

Voor het inzetten van formatief evalueren bij leraren en leerlingen heeft SLO een website met uitleg over formatief evalueren en voorbeeldmaterialen ontwikkeld. Scholen die werken aan formatief evalueren hebben zich verzameld in leernetwerken om van elkaar te leren, alle informatie daarover kun je vinden op de themapagina formatief evalueren.

Formatief evalueren, Gulikers-Baartman 2017
Gulikers & Baartman, 2017


toon meer

Leerplankundig thema