Leerdoelkaarten

29 november 2022

Door het werken met leerdoelkaarten zorgen 10-14 scholen voor een doorlopende leerlijn van groep 7 tot en met klas 2. Mogelijk zijn deze leerdoelkaarten ook voor jouw school interessant om de aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs te verbeteren!

Voor alle vakken/leergebieden zijn er concept leerdoelkaarten gereed, die nu worden getest in de onderwijspraktijk van de scholen. De leerdoelkaarten geven scholen de mogelijkheid om keuzes te maken in hun curriculum. De leerdoelkaarten dienen als basis voor leerdoelen geschreven in leerlingentaal, passend bij het leerplan van de school of de leerling.

Veel 10-14 scholen gebruiken de leerdoelkaarten als basis voor hun onderwijs. Wil je lezen of zien hoe ze dit doen? Kijk dan nu bij de vakken/leergebieden naar de beschrijvingen en de video’s. Op dit moment zijn er video's voor de vakgebieden Moderne Vreemde Talen, Mens & Natuur, Kunst en cultuur en Mens en Maatschappij. In 2021 volgen de laatste video’s voor de overige vakken/leergebieden.

Heb je zelf uitgewerkte voorbeelden van leerling-leerdoelkaarten voor onderwijs van bovenbouw primair onderwijs naar onderbouw voortgezet onderwijs of wil je feedback geven op de leerdoelkaarten? Stuur dan een mail naar h.beuling@slo.nl of één van de vakexperts van SLO die genoemd worden bij het vak/leergebied.

Verantwoording leerdoelkaarten 10-14

In de loop van het 10-14 project zijn voor alle vakken en leergebieden leerdoelkaarten ontwikkeld in een doorlopende leerlijn van 10-14 jaar. Hoe er aan is gewerkt en hoe overeenkomsten en verschillen tot stand gekomen zijn, hebben we beschreven in de download.