Leerdoelkaarten

14 april 2020

Door het werken met leerdoelkaarten zorgen 10-14 scholen voor een doorlopende leerlijn van groep 7 tot en met klas 2. Mogelijk zijn deze leerdoelkaarten ook voor jouw school interessant om de aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs te verbeteren!

Voor alle vakken/leergebieden zijn er concept leerdoelkaarten gereed, die nu worden getest in de onderwijspraktijk van de scholen. De leerdoelkaarten geven scholen de mogelijkheid om keuzes te maken in hun curriculum. De leerdoelkaarten dienen als basis voor leerdoelen geschreven in leerlingentaal, passend bij het leerplan van de school of de leerling.

Veel 10-14 scholen gebruiken de leerdoelkaarten als basis voor hun onderwijs. Wil je lezen of zien hoe ze dit doen? Kijk dan nu bij de vakken/leergebieden naar de beschrijvingen en de video’s. Op dit moment is er een video voor de vakgebieden Moderne Vreemde Talen en Mens & Natuur. In 2020 volgen video’s van meer vakgebieden.

Heb je zelf uitgewerkte voorbeelden van leerling-leerdoelkaarten voor onderwijs van bovenbouw primair onderwijs naar onderbouw voortgezet onderwijs of wil je feedback geven op de leerdoelkaarten? Stuur dan een mail naar Maaike Rodenboog of één van de vakexperts van SLO die genoemd worden bij het vak/leergebied.