begeleiding van leerlingen

14 februari 2022

Geen 10-14 school is gelijk, ook niet in hun begeleiding van de leerlingen.

Toch zijn er wel overeenkomsten wat betreft de begeleiding. Elke 10-14 school denkt van tevoren goed na over hoe ze de begeleiding binnen hun concept op willen zitten en elke 10-14 school zorgt voor intensieve begeleiding, juist omdat de onderwijsconcepten daar om vragen. Veel 10-14 scholen laten hun manier van begeleiden op hun website zien. Voor een mooi voorbeeld van hoe ze de begeleiding opgezet hebben binnen Onderwijsroute 10-14 in Zwolle, zie onderstaand filmpje.

Leerlingbegeleiding Onderwijsroute 10-14

Onderwijsroute 10-14 is als een mini-samenleving, een leergemeenschap voor leerlingen tussen 10 en 14 jaar, waar gedurende de dag plaats is voor leren, spelen en ontmoeten. We hebben onze leerlingen ingedeeld in zogeheten stamgroepen: een klas met kinderen van alle leeftijden en niveaus door elkaar en met een vaste eigen coach. Om de stamgroepen heen staat een onderwijsteam van meerdere gedreven en deskundige docenten-coaches. Onder hun begeleidend, pedagogisch oog leren de leerlingen zelf kiezen, zelf ontwikkelen en zelf groeien.