werken met leerdoelen

5 februari 2024

Manieren voor hoe je met de leerdoelen en de leerdoelenkaarten kunt werken.

Overzicht houden in de leerdoelen: hoe zorg je ervoor dat je geen doelen vergeet?

Je ontwikkelt zelf het onderwijs voor een vak/leergebied. Je hebt al hele mooie thema’s en onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen. Je weet welke thema’s je in samenhang en in een doorlopende leerlijn wilt aanbieden. Veel 10-14 scholen hebben te maken met heterogene groepen. In de praktijk zul je meerdere sets leerdoeloverzichten samenstellen. Maar hoe bepaal je nu de doelen voor jouw groep?

Leerlingen die hun eigen leerniveau bepalen: hoe pak je dat aan? Over de rol van de docent als coach.

Leerlingen hebben doelen nodig om te bepalen waar ze mee aan de slag gaan. Ze gebruiken de doelen om te bepalen wat ze hebben geleerd. Hoe kun je leerlingen begeleiden en coachen? En hoe kun je de leerdoelkaarten hierbij inzetten?

Leerdoelgericht werken en thematisch onderwijs: zo zorg je voor meer samenhang.

Je ontwikkelt onderwijs in samenhang; alleen of met je team. Verschillende thema’s en onderwerpen bieden jullie in samenhang aan. Welke doelen komen aan bod binnen die samenhang? Thema’s als duurzaamheid, technologie of water kun je gebruiken om vakken en leergebieden te verbinden. De leerdoelkaarten geven inzicht in de doelen passend bij de thema's.

Leerdoelgericht denken en werken met een methode: zo combineer je die twee.

Ook wanneer je zelf je onderwijs ontwikkelt, gebruik je vaak een methode als bronnenboek of om inspiratie op te doen voor passend lesmateriaal. Een methode geeft houvast en is opgebouwd volgens een door de uitgever opgebouwde volgorde en indeling. Door de doelen uit de methode te vergelijken met die van de leerdoelkaarten, kom je tot de kern van welke kennis en vaardigheden nodig zijn.

Zo kun je aan de slag met formatief evalueren.

Formatief evalueren heeft een aantal belangrijke eigenschappen. Er is sprake van een cyclisch proces gericht op verder leren. Het gaat om doelgericht in plaats van toetsgericht onderwijs. Daarbij gaan  leraar en leerlingen met elkaar in gesprek en geven ze samen het leren vorm.