Leerdoelenkaarten Moderne vreemde talen

5 juli 2023

Er zijn leerdoelenkaarten voor de niveaus A1 t/m B2 van het Europees Referentie Kader (ERK). Je kunt ze op A3 en in kleur printen en ze in de klas ophangen. Je kunt ook elke leerling een eigen set geven.

Leerlingen werken aan de leerdoelenkaart op het niveau waar zij zich bevinden. Dat kan per vaardigheid verschillen. Een leerling kan bijvoorbeeld voor luisteren een B1-leerder zijn, terwijl zijn gespreksvaardigheid zich nog op A2-niveau bevindt.

Spring High werkt met de leerdoelkaarten van SLO op het gebied van de moderne vreemde talen. De leerlingen werken op hun eigen vaardigheidsniveau. In deze video zie je hoe leerlingen met behulp van leerdoelkaarten meer regie krijgen over hun eigen leerproces.

Wat ik graag wil is dat mijn leerlingen op hun eigen niveau Duits en Engels leren en eigen keuzes kunnen maken.

Karin Foidl