Opdrachten wiskunde

28 januari 2020

De opdrachten op deze website doen een beroep op productieve vaardigheden. Daarnaast is niveau III, met extra aandacht voor de metacognitie, als inspiratie genomen.

 = Analyseren   = creëren   = Evalueren

Analyseren, creëren en evalueren
​Hogere denkvaardigheid ​Omschrijving Leerjaar ​Niveau Wiskundige denk-activiteit Download

FWanalyseren

Wat kan bij elkaar I
meetkunde, ruimtefiguren, vlakke figuren
1 ​vmbo/ havo/ vwo ​ordenen en structureren

download (pdf, 246 kB)

download (docx, 311 kB)

Wat kan bij elkaar II
lineair, vergelijkingen
​2 havo/ vwo ​ordenen en structureren, formules manipuleren

download (docx, 82 kB)

​​download (pdf, 235 kB)

Wat kan nog meer I
rekenen, rekenvolgorde, haakjes
1 ​vmbo/ havo ​analytisch denken, formules manipuleren (symbol sense)

download (pdf, 140 kB)

​​download (docx, 162 kB)

Wat kan nog meer II
machtsregels, algebra
2 ​havo/ vwo ​formules manipuleren (symbol sense)

download (pdf, 507 kB)

​​download (docx, 247 kB)

Redeneren I
statistiek, gemiddelde
2 havo/ vwo ​logisch redeneren en bewijzen

download (pdf, 53 kB)

​​download (docx, 80 kB)

Redeneren II
grafiek, stijging, daling, eigenschappen grafiek
1 havo/ vwo ​logisch redeneren en bewijzen

download (pdf, 64 kB)​​

download (docx, 94 kB)

Verdwenen of erbij
algebra, (kwadratische) vergelijkingen
​3 ​havo/ vwo ​logisch redeneren en bewijzen, formules manipuleren (symbol sense)

download (docx, 88 kB)

download (pdf, 75 kB)

Proefwerk-
cijfers
statistiek, staafdiagram, gemiddelde
​2 ​havo/vwo (vmbo) ​logisch redeneren en bewijzen

download (pdf, 216 kB)

download (docx, 90 kB)

Prooi en roofdier
grafieken, eigenschap-pen grafiek
​1 vmbo/havo/vwo ​logisch redeneren en bewijzen

download (pdf, 114 kB)

download (docx, 160 kB)

Zie het antwoordmodel (pdf, 148 kB).