Kanttekeningen wiskunde

15 oktober 2019

Bij het praten over lagere en hogere denkvaardigheden kunnen een aantal kanttekeningen worden geplaatst:

  • Voorkennis: of iets voor een leerling productie of reproductie is, hangt af van de voorkennis en opgedane ervaring. Wat ooit productief was, kan verworden zijn tot een reproduceren van aangeleerde procedures. Omgekeerd kan een reproductie-opdracht voor een leerling worden ingezet als productievraag voor een leerling die nog geen voorkennis van het onderwerp van de vraag heeft. Kortom: er bestaat niet één denkactiviteitenopgave, het hangt af van de gebruiker.
  • Moeilijkheid: de moeilijkheid van een opgave is niet per se een indicatie dat het gaat om een beroep op hogere denkvaardigheden. Er bestaan ook moeilijke reproductievragen. (zie: figuur 1). Dit betekent dat het aantal stappen dat een leerling moet zetten niet een hogere denkvaardigheidsopdracht of de moeilijkheid van de wiskundige onderwerpen (bijvoorbeeld complexe algebra) kenmerkt.
  • Excellentie: een hogere denkvaardigheidsopdracht is niet alleen voor excellente of hoogbegaafde leerlingen, maar kan voor alle leerlingen zijn (van vmbo- bb tot vwo).
  • Handelingswerkwoorden: Vragen die beginnen met 'leg uit', 'verklaar' hoeven niet een beroep te doen op hogere denkvaardigheden. Een verklaring kan ook een reproductie zijn van geleerde kennis.