Biologie

13 mei 2024

Een handstand! Leuk om te doen.

  • Maar wat gebeurt er dan met je bloedsomloop? Krijgen je voeten te weinig  bloedtoevoer en  je hersenen te veel?
  • En, kun je eten als je een handstand doet? Kun je je eten dan wel doorslikken en komt je eten dan wel in je maag?
  • En hoe lang kun je in die houding met je hoofd naar beneden volhouden? Krijg je dan last van je hoofd, je armen en handen of misschien eerder van je rug?

Bij allerlei alledaagse situaties kun je dit soort vragen stellen, vragen die een beroep doen op hogere denkvaardigheden. Dergelijke vragen en opdrachten zetten leerlingen aan tot een kritische houding en nodigen uit te reflecteren op hun eigen mening.

Biologieonderwijs in de onderbouw van het voortgezet onderwijs bereikt alle leerlingen. Dat biedt kansen om aandacht te besteden aan maatschappelijke thema’s waarin biologische kennis aan de orde komt. Denk bijvoorbeeld aan keuzes op het gebied van seksualiteit, erfelijkheid, diagnostiek, vaccinatie, verantwoorde voeding, gebruik van genotsmiddelen, zorg voor natuur en milieu, duurzaamheid en mobiliteit en energie. De uitdaging is om met behulp van de biologie te zoeken naar oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Dat vraagt anders denken en biologisch leren redeneren.

Op deze pagina's staan opdrachten die betrekking hebben op hogere denkvaardigheden en tips voor het zelf zoeken, bewerken en maken van opdrachten die leerlingen uitdagen tot een kritische houding.