Nederlands

15 oktober 2019

Wat is het nut van bijvoeglijke naamwoorden? Welke aannamen liggen ten grondslag aan het identificeren van een werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde? De lesvoorbeelden op deze site gaan hierop in. En ook op de vraag hoe je leerlingen in de onderbouw van het VO bij zulke ‘saaie en taaie’ onderwerpen voor de les Nederlands toch volop betrokken aan het werk krijgt met een blijvend leerresultaat.

Het maken van een handleiding voor een mevrouw van 70+ die een WhatsApp’je wil sturen aan haar kleindochter komt in de lessen aan bod, evenals het schrijven van een zakelijke brief en het schrijven van een recensie. Ook is er aandacht voor mondelinge taalvaardigheid. Op basis van filmbeelden leiden de leerlingen af welke vaardigheden nodig zijn om op een goede manier jezelf en je verhaal te presenteren.

Het zijn onderwerpen die ook in de meeste huidige lessen Nederlands voorbij komen. Wat maakt de lessen op deze site dan zo anders? Voornoemd voorbeeld geeft het al aan. De leerlingen ontvangen bij deze lessen niet – zoals vaak gebeurt – een vooropgesteld overzicht met punten waar ze op moeten letten bij de uitvoering van een opdracht of taak. Ze krijgen voorbeelden. Door die voorbeelden te analyseren moeten ze zélf afleiden wat belangrijke aandachtspunten zijn, ze worden niet op voorhand gegeven.

Leerlingen leren op zo’n manier kritisch te denken. Door inductief redeneren en het (impliciet) opstellen en toetsen van hypothesen creëren ze hun eigen aanpak op basis waarvan ze zelf een stappenplan opstellen dat ze vervolgens evalueren door het in de praktijk toe te passen. Door hun overwegingen daarbij met klasgenoten uit te wisselen scherpen ze bovendien niet alleen hun eigen ideeën maar ook die van hun klasgenoten verder aan.