Zoeken, bewerken of maken van een opdracht

21 november 2019

Wanneer is een opdracht een goede denkopdracht?

Goede wiskundige denkopgaven hebben vaak de volgende kenmerken:

  • Er zijn meerdere manieren om de opgave op te lossen
  • Meer dan één antwoord kan acceptabel zijn
  • Leerlingen wordt gevraagd hun kennis toe te passen in een nieuwe uitdagende situatie
  • Leerlingen kan gevraagd worden hun kennis over meerdere wiskundige concepten aan te spreken en bij elkaar te brengen bij het oplossen van een probleem
  • Door het aanpakken van een probleem doen leerlingen nieuwe kennis op over wiskunde en wiskundige verbindingen (weten waarom en weten over weten)
  • Ze bieden de docent inzicht in de mate van begrip van wiskundige concepten bij leerlingen en in hun vaardigheden bij het oplossen van problemen

Wiskundige denkopgaven zijn niet per definitie omvangrijk (lesvullend) of ingewikkeld. Ook een beknopte lesopdracht kan jouw leerlingen aan het denken zetten.

Als docent kun je aan de formulering van de opdracht al zien of het om een denkopgave gaat. Er komen dan bijvoorbeeld handelingswerkwoorden in voor als analyseer, onderbouw, leg uit, pas toe, interpreteer, vergelijk, schat, voorspel, bewijs, formuleer, pas aan, orden, classificeer.

Zulke handelingswerkwoorden passen bij de drie handelingsdimensies analyseren, evalueren en creëren die Bloom rekent tot de hogere denkvaardigheden of bij een van de door CTWO geformuleerde wiskundige denkactiviteiten.