Aardrijkskunde

29 april 2024

De rotsformatie die aardrijkskunde leerde redeneren

Deze kleine rotsformatie in Schotland vertelt een heel groot aardrijkskundig verhaal, namelijk de geschiedenis van de aarde. Zelfs meer dan dat, ook welke processen er nu nog spelen en in de toekomst zullen spelen.

Siccar_Point_red_capstone_closeupk2l


Door goed te kijken (waar te nemen) vallen een aantal dingen op. De ene laag ligt horizontaal, de andere verticaal. Hoe kan dat? Het gaat om sedimentair gesteente, gevormd op de zeebodem. Maar nu is het land. Hoe is dat te verklaren? Dit zijn aardrijkskundige vragen die thuishoren bij hogere denkvaardigheden.

Opdrachten die een beroep doen op hogere denkvaardigheden zetten aan tot aardrijkskundig denken en doen. Leerlingen lossen een probleem op door te redeneren, aardrijkskundige kennis toe te passen, creatieve oplossingen aan te dragen en met een kritische blik oplossingen te waarderen.

Op deze website staan opdrachten die betrekking hebben op hogere denkvaardigheden, maar ook tips voor het zelf bewerken en maken van opdrachten waarin leerlingen tot een kritische houding worden uitgedaagd.