Engels

21 november 2019

Veronderstel je bent met een oudere broer op een avontuurlijke groepsreis in de Schotse Hooglanden. Je ouders staan op een camping in de buurt. De kleine groep bestaat uit ‘hikers’ uit verschillende Europese landen tussen de 14 en 18 jaar oud en een zeer ervaren gids. Op zondag worden jullie terugverwacht in een klein dorpje aan de Schotse westkust. Tot die tijd is er geen contact met de buitenwereld mogelijk, omdat er geen bereik is in het gebied waar jullie aan het ‘hiken’ zijn. Als de gids een ongeluk krijgt, ontstaan er veel problemen. Hoe ga je die oplossen?

In deze opdracht zetten de leerlingen hun probleemoplosvaardigheden in, een van de hogere denkvaardigheden die op deze website geïntegreerd wordt ingezet bij het leren van een vreemde taal.

Wist je dat jouw leerlingen een taal op een diepere manier verwerken als je hogere denkvaardigheden inzet bij het leren van een vreemde taal? En wist je dat zij de nieuw verworven taal op betekenisniveau verbinden aan de taal (kennis en vaardigheid) waarover zij al beschikken? En er zijn meer pluspunten wanneer je jouw leerlingen opdrachten aanbiedt waarmee zij hun hogere denkvaardigheden en vreemdetaalvaardigheid ontwikkelen. Zo raken jouw leerlingen meer gemotiveerd wanneer zij hun eigen stem mogen laten horen, bijvoorbeeld bij het oplossen van een probleem of een opdracht waarin hun wordt gevraagd iets kritisch te bekijken.

Op deze website staan voorbeeldmatige opdrachten waarin geïntegreerd wordt gewerkt aan taal en inhoud (Mahyuddin et al., 2004; Liaw, 2007; Heine, 2010). In deze opdrachten, die meerdere lessen in beslag nemen, staan drie hogere denkvaardigheden centraal: kritisch denken, creativiteit en probleemoplosvaardigheden. Deze zijn ontleend aan de 21e eeuwse vaardigheden (png, 1 MB).
Voor docenten die zelf opdrachten willen ontwikkelen staat onder toelichting per hogere denkvaardigheid een definitie, wordt ingegaan op de kenmerken van opdrachten die deze hogere denkvaardigheid trainen en worden suggesties gedaan om het vergroten van elk van de genoemde denkvaardigheden te stimuleren.

Naast de hierboven genoemde hogere denkvaardigheden, kunnen ook denkprocessen zoals classificeren, contrasteren en generaliseren worden ingezet bij het leren van een vreemde taal. Ze zijn weliswaar van een andere orde, maar de handelingswerkwoorden waarmee de denkprocessen worden aangeduid passen bij een hogere denkvaardigheid. Ze lenen zich zeer goed voor oefeningen die gericht zijn op het verwerven van grammatica of vocabulaire. Onder grammatica en vocabulaire staan ter inspiratie een aantal ideeën die in de les ingezet kunnen worden. Daar staan ook drie voorbeelden van bestaande oefeningen die zijn omgebouwd naar opdrachten waarin genoemde denkprocessen aan de orde komen.