Geschiedenis

15 oktober 2019

​Reisbureau Odysseus is specialist in het samenstellen van individuele vakanties, rondreizen & cruises op maat!

Vraag leerlingen  waarom een reisbureau, gespecialiseerd in rondreizen & cruises, voor de naam Odysseus heeft gekozen en ze zullen waarschijnlijk weinig moeite hebben om die vraag te beantwoorden.

Veel uitdagender is het om leerlingen te vragen: Waarom ligt het helemaal niet zo voor de hand om een reisbureau Odysseus te noemen?
Leerlingen zullen het antwoord op deze vraag niet direct paraat hebben. Ze moeten het verhaal van Odysseus analyseren en er die elementen uithalen die hen op het spoor brengen van het goede antwoord. Kortom, er wordt een beroep gedaan op hogere denkvaardigheden [link naar uitleg over hogere denkvaardigheden].

Opdrachten waarin een beroep op deze vaardigheden wordt gedaan leveren een belangrijke bijdrage aan historisch denken en redeneren. Zij zetten leerlingen aan tot een kritische houding ten opzichte van (uitspraken over) het verleden, zij nodigen uit vragen te stellen over het handelen en denken van mensen en te reflecteren op hun eigen opvattingen.

Op deze website staan naast opdrachten die betrekking hebben op hogere denkvaardigheden, ook tips voor het zelf bewerken en maken van opdrachten waarin leerlingen tot een kritische houding worden uitgedaagd.