Hogere denkvaardigheden

25 juli 2023

Oefenen van hogere denkvaardigheden impliceert dat leerlingen leren samen te werken, kritisch te denken en sociaal en cultureel vaardig te zijn. Als leerlingen deze vaardigheden beheersen zijn ze beter toegerust op hetgeen de samenleving in de 21e eeuw van hen vraagt. Vaardigheden die hen ook van pas komen in het vervolgonderwijs en later in hun werk.

Een van de bekendste manieren om denkvaardigheden in te delen is de taxonomie van Bloom.
Bloom benoemt analyseren, evalueren en creëren als hogere denkvaardigheden.

De (enigszins aangepaste) taxonomie van Bloom bevat zes dimensies van het cognitieve proces: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren.
Daarnaast is er een kennisdimensie, met een verdeling in feitenkennis, conceptuele kennis, procedurele kennis en metacognitieve kennis.

contactpersoon

Han Noordink 270

zie ook