Toelichting wiskunde

15 oktober 2019

De opdrachten doen een beroep op productieve vaardigheden niveau II en vooral III, zie (hier) met aandacht voor reflectie, waarbij rekening is gehouden met de zes wiskundige denkactiviteiten van cTWO. Een verwijzing naar de taxonomie van Bloom is bij elke opdracht opgenomen.
Het zijn korte opdrachten die in de les kunnen worden ingezet, aanvullend op de lesmethode.


Bij elke opdracht is beschreven waarom het hier gaat om een wiskundige denkactiviteit of een hogere denkvaardigheid, aangevuld met suggesties voor gebruik.

Voor de opdrachten is geput uit enkele bronnen:

  • PISA Assesment framework (OECD, 2009)
  • Oefeningen in algebra: een bundel ideeën (Kindt, 2003)
  • Wiskunde lesmethodes (Moderne Wiskunde, Getal&Ruimte, Wageningse methode)
  • Voorbeeldopgaven tussendoelen (cTWO, 2013)
  • Eigen opdrachten, waarbij inspiratie is opgedaan uit het handboek wiskundedidactiek (Drijvers, P. (2012))

Voor meer opdrachten en inspiratie verwijzen we graag naar een van deze publicaties.

Vergelijkbare opdrachten zijn in de naamgeving te herkennen. Elke opdracht is voorzien van een inleiding, achtergrondinformatie en suggesties. In de suggesties zijn alternatieve opdrachten opgenomen en suggesties voor inzet in de les.