Referenties wiskunde

15 oktober 2019

Anderson L.W., Kratwohl, D.R. (eds.) (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing. A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. New York: Longman Publishing.

CTWO (2013). Voorbeeldopgaven bij de tussendoelen havo/vwo 3.

cTWO (2012). Denken en doen. Wiskunde op havo en vwo in 2015. Utrecht: cTWO.

Drijvers, P., Zwaneveld, B. & Van Streun, A. (Eds.). (2012). Handboek vakdidactiek wiskunde. Utrecht: ELWIeR/ Freudenthal Instituut.

Drijvers, P. (2011). Wat bedoelen ze toch met... denkactiviteiten?, Nieuwe wiskrant 31-2, Utrecht: Freudenthal Instituut

Kindt, M. (2003). Oefeningen in algebra: een bundel ideeën. Utrecht: Freudenthal Instituut

Lange, J. de (1999). Framework for classroom assessment in mathematics. Utrecht: Freudenthal Instituut and National Center for Improving Student Learning and Achievement in Mathematics and Science.

OECD (2009). The PISA Assessment framework, Mathematics. Parijs: OECD.