Vakportaal kunst en cultuur

13 mei 2024

Ben jij geïnteresseerd in kunst- en cultuureducatie? Ben je een vakdocent, groepsleerkracht, educatief medewerker of student? Op dit vakportaal geven we je meer informatie over de laatste ontwikkelingen binnen je kunstdiscipline. Van landelijke onderwijsdoelen tot interessante lessuggesties, van relevante publicaties tot podcasts, zowel voor het primair (speciaal) onderwijs als het voortgezet (speciaal) onderwijs. Op deze manier werken we samen aan uitdagend en inspirerend kunst- en cultuuronderwijs voor alle leerlingen, zowel binnen als buiten de school.

kunst en cultuur binnen de sectoren

Klik door naar de verschillende sectoren om te zien welke thema's er rond kunst en cultuur spelen. Je vindt hier bijvoorbeeld relevante publicaties en leestips.

thema's

leerplankader kunstzinnige oriëntatie

Het leerplankader kunstzinnige oriëntatie biedt houvast bij de invulling en borging van het curriculum voor kunstzinnige oriëntatie op scholen.

leerlijnen kunst- en cultuurvakken

Welke instrumenten zijn bruikbaar bij het vormgeven van leerlijnen voor de kunstvakken?