Subdomein A8: Natuurwetenschappelijk instrumentarium

13 december 2019

De kandidaat kan in contexten een voor de natuurwetenschappen relevant instrumentarium hanteren, waar nodig met aandacht voor risico's en veiligheid; daarbij gaat het om instrumenten voor dataverzameling en -bewerking, vaktaal, vakconventies, symbolen, formuletaal en rekenkundige bewerkingen.

Suggesties

Toetsing van deze vaardigheden kan plaatsvinden in:

  • schriftelijke toetsen; hierbij valt te denken aan het aflezen van grafiekgegevens, het maken van grafieken met behulp van tabellen. Ook het gebruik van de regels van het noteren van het juiste aantal significante cijfers bij een antwoord hoort hierbij. Leerlingen kunnen Excel of Word gebruiken en versturen het bestand via e-mail of een ELO. De docent kan dan het door de leerling gemaakte bestand beoordelen.
  • praktische toetsen; hierbij kan gedacht worden aan het systematisch en geordend noteren van (meet)gegevens met de juiste significantie. Ook het (meet)verslag wordt digitaal verstuurd zodat u het originele bestand kunt bekijken.

Bij practica kun je ook toetsen op welke manier leerlingen meten, noteren, samenwerken, tot creatieve oplossingen komen, enzovoort. Hierbij kan de Technisch onderwijsassistent (TOA) een rol spelen.
Ook kun je specifiek nagaan of leerlingen goed met de materialen en instrumenten omgaan, niet alleen wat betreft het juiste gebruik (aansluiten van instrumenten), maar ook wat betreft het geordend werken, opruimen van spullen ná het gebruik, het op de juiste manier verwijderen van materialen.