Subdomein A6: Ontwerpen

13 december 2019

De kandidaat kan in contexten op basis van een gesteld probleem een technisch ontwerp voorbereiden, uitvoeren, testen en evalueren en daarbij relevante begrippen, theorie en vaardigheden en valide en consistente redeneringen hanteren.

Suggesties

  • Het ontwerpen van een product aan de hand van het programma van eisen wordt beschreven in de toolbox NLT (http://vaklokaal-nlt.nl/). Het probleem analyseren, het voorstel tot een ontwerp, het maken van een model en het resultaat presenteren is onderdeel van het SE.
  • Voor havo kan gebruik gemaakt worden van de module Technisch ontwerpen uit domein H, Natuurkunde en Technologie. Dit is een voorbeeld van een CE-module, waarbij de vaardigheden getoetst kunnen worden in het SE.
  • Een andere mogelijkheid is dat er (gedeeltelijk) gebruik gemaakt wordt van de NLT-havomodule Lijmen en hechten of de vwo-module: Technisch ontwerpen in de biomedische technologie. In beide modules komt het ontwerpen aan de orde.