Subdomein A7: Modelvorming

13 december 2019

Havo
De kandidaat kan in contexten een probleem analyseren, een adequaat model selecteren en modeluitkomsten genereren en interpreteren. De kandidaat maakt daarbij gebruik van consistente redeneringen en relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden.

Vwo
De kandidaat kan in contexten een relevant probleem analyseren, inperken tot een hanteerbaar probleem, vertalen naar een model, modeluitkomsten genereren en interpreteren en het model toetsen en beoordelen. De kandidaat maakt daarbij gebruik van consistente redeneringen en relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden.

Suggesties

  • De eerste twee onderdelen zijn algemeen en behoren tot de algemene vaardigheden die een leerling moet hebben. Deze onderdelen zijn ook nodig bij het oplossen van vraagstukken of het analyseren van een algemeen probleem.
  • De cursief genoteerde onderdelen gaan over modellen zoals deze bijvoorbeeld in Coach of Powersim kunnen worden opgesteld.
  • Het modelleren kan plaatsvinden bij het experimenteren, zoals bij een praktische opdracht of het profielwerkstuk. Bij grotere opdrachten kunnen leerlingen gebruik maken van de NLT-module Dynamisch modelleren (beschikbaar voor havo en vwo).