Het examenprogramma

27 juli 2023

Hiernaast  is de verdeling CE/SE te downloaden en is informatie te vinden over:

  • aandachtspunten bij de vernieuwing van de examinering in het centraal examen en in het schoolexamen;
  • de overeenkomsten en verschillen tussen de examenprogramma's havo en vwo;
  • de toegestane hulpmiddelen.