Subdomein A12: Rekenkundige en wiskundige vaardigheden

13 december 2019

De kandidaat kan een aantal voor de natuurkunde relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden correct en geroutineerd toepassen bij voor de natuurkunde specifieke probleemsituaties.

Suggesties

  • Met redeneren met evenredigheden wordt bedoeld: leerlingen kunnen de relatie tussen twee grootheden met woorden beschrijven. Bijvoorbeeld: y=a.z2: als ik z 2 x zo groot maak, wordt y 22 x zo groot.
  • Op havo hoeven de leerlingen de functies sin x en cos x niet toe te passen (wél als verhouding, bijvoorbeeld in een driehoek).
  • Bij specificatie 3 kan gedacht worden aan het rekenen met eenheden en aan het toepassen van bijvoorbeeld de notatie m.s-1 (i.p.v. m/s).