Subdomein A14: Vakspecifiek gebruik van de computer

13 december 2019

De kandidaat kan de computer gebruiken bij modelleren en visualiseren van verschijnselen en processen, en voor het verwerken van gegevens.

Suggesties

Toetsing van deze vaardigheden kan plaatsvinden in:

  • schriftelijke toetsen; hierbij valt te denken aan het aflezen van grafiekgegevens, het maken van grafieken met behulp van tabellen. Ook het gebruik van de regels van het noteren van het juiste aantal significante cijfers bij een antwoord hoort hierbij. Leerlingen kunnen Excel of Word gebruiken en versturen het bestand via e-mail of een ELO. De docent kan dan het door de leerling gemaakte bestand beoordelen.
  • praktische toetsen; hierbij kan gedacht worden aan het systematisch en geordend noteren van (meet)gegevens met de juiste significantie. Ook het (meet)verslag wordt digitaal verstuurd zodat je het originele bestand kunt bekijken.