Subdomein A4: Studie en beroep

13 december 2019

De kandidaat kan aangeven op welke wijze natuurwetenschappelijke kennis in studie en beroep wordt gebruikt en kan mede op basis daarvan zijn belangstelling voor studies en beroepen onder woorden brengen.

Suggesties

Leerlingen kunnen zich, naar aanleiding van de lessen natuurkunde, een beeld vormen van de studie of het beroep waarvoor een N-profiel noodzakelijk is. Dat betekent dat ze de gelegenheid moeten krijgen zich te oriënteren. Dat kan bijvoorbeeld door ze – gebruikmakend van samenwerkingsprogramma's met hbo-/wo-instellingen – al voor het examen in contact te brengen met vervolgopleidingen waar een N-profiel van belang is.

Vaardigheden met betrekking tot de wijze waarop natuurwetenschappelijke kennis in studie en beroep wordt gebruikt, kunnen worden geëxamineerd via onder andere:

  • Schrijfopdrachten, zoals een artikel, interview of reportage over natuurwetenschappelijke onderzoekers aan universiteiten, bij overheids- en/of kennisinstellingen.
  • Verslagen en presentaties over bedrijfsbezoeken en studiedagen aan instellingen voor hbo en wo.
  • Deelname aan conferenties.
  • Deelname aan oriëntatie- en informatieprogramma's bij vervolgopleidingen.
  • Deelname aan masterclasses bij vervolgopleidingen.