Toetsen in het schoolexamen

13 december 2019

De eindtermen die in het schoolexamen zeker aan bod moeten komen, zijn van een toelichting en suggesties voorzien. Belangrijk: deze suggesties zijn niet bindend​. Inspiratie is onder andere gehaald uit materiaal dat docenten, methodeschrijvers, uitgevers, toetsontwikkelaars, vakdidactici en vakinhoudelijke verenigingen hebben ontwikkeld.

De indeling die we hiervoor hebben gebruikt bij de vakinhoudelijke domeinen is:

  • Mogelijke vakbegrippen Welke vakbegrippen komen voor in het voorbeeldmateriaal en bij de genoemde contexten?
  • Mogelijke contexten In het voorbeeldmateriaal worden voorbeelden genoemd van contexten óf wordt het geheel juist geformeerd rond een bepaalde context. Ook deze contexten zijn, voor zover ze niet worden genoemd in het examenprogramma, niet bindend;
  • Mogelijke bronnen er is op veel verschillende plekken materiaal te vinden. Per SE subdomein noemen we een aantal verschillende bronnen.
  • Mogelijke (toets)activiteiten Enkele korte beschrijvingen van mogelijke activiteiten die leerlingen bij dit subdomein kunnen doen. Deze activiteiten kunnen het karkater hebben van een (summatieve of formatieve) toets, maar ook van een aanleeropdracht.
  • Overige suggesties Alle andere suggesties die we hebben, bevatten meestal mogelijkheden voor samenhang met andere vakken of andere subdomeinen.
​Naast subdomeinspecifieke bronnen, zijn er ook veel bronnen die nuttige informatie bevatten over veel of alle domeinen. Hieronder geven we er een paar:
  • ​De Facebookgroep 'vaksteunpunt natuurkunde': een groep van docenten die materiaal delen en vragen aan elkaar stellen.
  • Op natuurkunde.nl ​zijn heel veel opgaven te vinden die gemetadateerd zijn op onderwerp u kunt die gebruiken voor toetsen of als aanleeropdrachten​. Ook kunt hier oude examens vinden, informatieve filmpjes en applets.
  • ​Op de website van de nationale natuurkunde olympiade zijn heel veel opgaven te vinden uit de verschillende rondes van de natuurkundeolympiade. Helaas zijn de opgaven niet gesorteerd op onderwerp.
  • Een gedeelte van de NLT-modules​, die modules die onder auspiciën van SLO zijn gemaakt, zijn nog t/m 2021 gratis beschikbaar. Deze modules bevatten veel (praktische) opdrachten die, onder andere, aansluiten bij natuurkunde
  • ​De site natuurkundeuitgelegd.nl​ heeft een gemakkelijk op onderwerp doorzoekbare database van alle oude examenopgaven. Er is ook een pagina met PO ideeën​, in principe bedoeld voor leerlingen.