Subdomein A1: Informatievaardigheden gebruiken

13 december 2019

De kandidaat kan doelgericht informatie zoeken, beoordelen, selecteren en verwerken.

Suggesties

Zowel in practicumverslagen als in praktische opdrachten kunnen de informatievaardigheden geëxamineerd worden. Naast de, bij het subdomein Communiceren (A2) en subdomein Vakspecifiek gebruik van de computer (A14), genoemde voorbeelden van praktische opdrachten kan ook worden gedacht aan:

 • opdrachten met computermodellen. Leerlingen werken met vereenvoudigde voorstellingen van de werkelijkheid en kunnen grootheden variëren om zo te zien hoe andere (afhankelijke) grootheden veranderen. Havo-opdrachten zijn méér op toepassing gericht dan vwo-opdrachten;
 • computersimulaties van processen en verschijnselen, bijvoorbeeld een simulatie van een (kern)centrale. Leerlingen leren wat het effect is van enkele (fundamentele) handelingen in een centrale;
 • gebruik van interactieve applets;
 • gebruik van digitale databases;
 • verzamelen van meetgegevens;
 • videometing;
 • opzoeken van relevante, betrouwbare gegevens bij actualiteitsopdrachten, bijvoorbeeld bij de lancering van een raket: hoe groot is de massa, op welke hoogte wordt de tweede trap ingeschakeld, hoe groot is de omloopstijd, enzovoort;
 • webquests;
 • via e-mail contact zoeken met deskundigen;
 • digitaal, bijvoorbeeld via ELO, inleveren van verslagen e.d.;
 • leerlingen zelf instructie laten ophalen uit de toolbox van NLT: Toolbox
  Hierin staan enkele instructies met betrekking tot de bovengenoemde vaardigheden