Algemene informatie

27 juli 2023

De kern van deze handreiking wordt gevormd door:

  • de  uitwerking van de eindtermen van het examenprogramma​ die in het schoolexamen getoetst moeten worden; b​ij elk daarvan worden suggesties voor interpretatie, onderwijs en toetsing gegeven;
  • randvoorwaarden, tips ​en voorbeelden voor het maken van schoolexamens;
  • richtlijnen en suggesti​es voor de inrichting van het Programma van Toetsing en Afsluiting voor het schoolexamen.