Subdomein A11: Technisch-instrumentele vaardigheden

13 december 2019

De kandidaat kan op een verantwoorde wijze omgaan met voor de natuurkunde relevante materialen, instrumenten, apparaten en ICT-toepassingen.

Suggesties

In dit subdomein staan alleen die apparaten, instrumenten, materialen die in de bovenbouw worden gebruikt. De apparaten die nodig zijn en hier niet worden genoemd, zijn meestal vanuit de onderbouw bekend. Voorbeeld: voltmeter en ampèremeter.

Bij dit subdomein hoort ook het aflezen van een instrument met de nauwkeurigheid die bij het instrument hoort.

Op vwo maken de leerlingen zelf modellen met behulp van een modelleerprogramma (zoals Coach, Powersim,…).