Het maken van schoolexamens

13 december 2019

In het schoolexamen is meer mogelijk dan vaak wordt gedacht. Naast de op het centraal examen lijkende schriftelijke toetsen met open en/of gesloten vragen is er een heel scala aan mogelijke toetsvormen.

Bijvoorbeeld 'ouderwetse' mondelinge examens en technisch-instrumentele practicumtoetsen. Of praktische opdrachten in de vorm van eigen experimenteel onderzoek of technisch ontwerp en posterpresentaties van diepgravend literatuuronderzoek.

Een introductie​

Aan de rechterkant vind je meer over het kiezen van toetsvormen, het maken van opgaven en de overwegingen die hierbij een rol spelen. De verschillende toetsvormen worden kort beschreven en geïllustreerd met voorbeelden, onder andere bij het nieuwe programma volgens de concept-contextbenadering. Het is niet meer dan een introductie. Er wordt doorverwezen naar andere publicaties en bronnen.

Voorbeelden van toetsen

Onder downloads is een voorbeeld te vinden van een diagnostische toets over medische beeldvorming en een verzameling opgaven over deeltjes en impuls (met dank aan J. Gillissen).