Zoeken van opdrachten

21 november 2019

Als je op zoek bent naar voorbeelden van opdrachten voor de onderbouw van havo en vwo, vind je op deze website van SLO passende voorbeeldopdrachten. Ze zijn te downloaden als pdf- en als word-bestand.

Ook op de website van het Freudenthal Instituut vind je voorbeelden van opgaven die aanzetten tot wiskundig denken. Deze zijn ontwikkeld als illustratie van de tussendoelen wiskunde voor de onderbouw.

Op andere sites zul je opgaven vinden voor de bovenbouw van havo/vwo. Vanwege de invoering van de vernieuwingen in de tweede fase van havo en vwo per 2015, waarvan wiskundige denkactiviteiten een belangrijk onderdeel zijn, komt steeds meer materiaal beschikbaar. Zie bijvoorbeeld:

  • Het rapport Toetsen en onderwijzen van wiskundige denkactiviteiten, implementatie van de examenprogramma’s havo-vwo 2017 van de hand van Anne van Streun, augustus 2014. Van Streun legt uit wat wiskundige denkactiviteiten zijn en analyseert in dit verband opgaven uit de pilotexamens 2013 en 2014.
  • "De vernieuwde wiskundeprogramma’s havo-vwo in beeld"​. Dit document laat onder andere zien welke invloed de toetsing van wiskundige denkactiviteiten heeft op de vraagstelling in de centrale examens wiskunde.

Een Engelstalige site met veel mooie denkopdrachten is die van Cambridge University. Hier vind je opdrachten op allerlei niveaus, van primair onderwijs tot en met 6 vwo. Ze zijn gerangschikt naar niveau en onderwerp,  benodigde materialen en uitwerkingen.
Het zoeken naar geschikte denkopgaven die passen bij het onderwerp waar je op een bepaald moment mee bezig bent in de klas kan nogal tijdrovend zijn en heeft niet altijd het gewenste resultaat.. Daarom zou je natuurlijk ook bestaande opgaven kunnen bewerken of zelf maken.