Bestaande opdrachten bewerken

21 november 2019

Met kleine aanpassingen kan van een ´gewone´ opgave een opgave gemaakt worden die een beroep doet op hogere denkvaardigheden. Daarom vind je hier bij elke opgave een korte beschrijving van de vaardigheden waarop deze een beroep doet en hoe deze in de les gebruikt kan worden.

Dat kan bijvoorbeeld door:

Het is niet nodig dat alle opgaven die je jouw leerlingen in de les laat maken de hogere denkvaardigheden aanspreken. Je kunt na uitleg leerlingen eerst laten oefenen met gewone opgaven en daarna denkopgaven gebruiken om na te gaan of ze de concepten begrepen hebben. Je kunt een denkopgave ook gebruiken om nieuwe leerstof in te leiden.

U kunt als docent het oefenen met hogere denkvaardigheden ondersteunen en jouw leerlingen stimuleren om zelf na te denken door niet direct antwoord te geven maar hun vraag met een wedervraag te beantwoorden. Deze techniek wordt ook gebruikt bij probleemoplossen. Voorbeelden van vragen waarmee je leerlingen kunt helpen zelf tot een oplossing te komen:

Denkopdrachten lenen zich er uitstekend voor om leerlingen te laten samenwerken. Samen ben je creatiever en twee weten meer dan één. Door als docent de oplossing en de manier waarop die tot stand gekomen is te bespreken draagt je bij aan de wiskundige bekwaamheid van leerlingen.