Taxonomie van Bloom

7 november 2023

De taxonomie van Bloom geeft mogelijkheden om activiteiten rijker te maken. In de taxonomie worden zes denkniveaus onderscheiden: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren.

De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het denkniveau waar een beroep op wordt gedaan. Er wordt hiermee geen volgorde voorgeschreven waarin een bepaald niveau aan bod zou moeten komen. Bij een rijke leeractiviteit worden in ieder geval meerdere niveaus aangesproken.

Taxonomie van Bloom - uitleg begrippen onderwijs

De taxonomie kan onder andere gebruikt worden als hulpmiddel bij het formuleren van leerdoelen en hieraan gerelateerde acties en producten, waarmee deze doelen behaald kunnen worden.

Per denkniveau geven we hiernaast voorbeelden van de vaardigheden en leerdoelen die hierbij horen. Daarnaast geven we voorbeelden van vragen die bij het kennisniveau horen. Deze zijn te gebruiken bij het formuleren van opdrachten.

Ben je op zoek naar meer uitleg van de denkniveaus en mooie voorbeelden voor het vo, kijk dan op onze themapagina Hogere denkvaardigheden - taxonomie van Bloom.

De theorieën van Bloom en Gardner zijn te combineren om nóg rijker onderwijs te maken. Op talentstimuleren.nl vind je een integratiematrix van beide theorieën die je hiervoor kunt gebruiken.