Vakportaal mens en maatschappij

4 juli 2023

De inhoud van je vak doet er toe. Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het vakgebied mens en maatschappij, dan ben je hier aan het goede adres. Je vindt op deze site informatie over leerplankundige ontwikkelingen voor met name primair en voortgezet onderwijs en krijgt zicht op de relevantie van deze ontwikkelingen. Publicaties, websites, onderzoeken, nieuws en aankondigingen zijn op deze website snel en makkelijk toegankelijk.​

Mens en maatschappij binnen de sectoren

Klik door naar de verschillende sectoren om te zien welke thema's er rond de mens en maatschappijvakken spelen. Je vindt hier bijvoorbeeld relevante publicaties en leestips.

thema's

vakspecifieke trendanalyse

SLO voert periodiek een trendanalyse uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied.

taalgericht vakonderwijs

Taalgericht vakonderwijs richt zich primair op de vakdoelen en benoemt daarbij expliciet de benodigde taalvaardigheid.

trends in toetsing en evaluatie

​Op het gebied van toetsing spelen in ieder geval twee belangrijke thema’s: formatieve toetsing en de nadruk van meer op het centraal examen ingerichte wijze van toetsen.

handreiking samenwerking MM-vakken

Docenten gaan steeds vaker aan de slag met samenwerking tussen mens en maatschappijvakken. Voor al deze docenten biedt deze handreiking aanknopingspunten.

toon meer