P: User experience

13 december 2019

Op deze pagina staan de verplichte eindtermen van keuzedomein​ P. Een havoleerling moet twee keuzethema's doen, een vwo-leerling vier. Zowel een havo- als een vwo-leerling moet ten minste één keuzethema doen uit domein G t/m N en ten minste één keuzethema uit domein O t/m R.

Eindtermen

Analyse

De kandidaat kan de relatie tussen ontwerpkeuzes van een interactief digitaal artefact en de verwachte cognitieve, gedragsmatige en affectieve veranderingen of ervaringen verklaren.

Ontwerp

De kandidaat kan voor een digitaal artefact de gebruikersinteractie vormgeven, de ontwerpbeslissingen verantwoorden en voor een eenvoudige toepassing implementeren. ​


Voor de voorbeeldmodules die ontwikkeld zijn voor de keuzeonderwerpen kun je terecht op de website van I&I.