Q: Maatschappelijke en individuele invloed van informatica

13 december 2019

Op deze pagina staan de verplichte eindtermen van keuzedomein​ Q. Een havoleerling moet twee keuzethema's doen, een vwo-leerling vier. Zowel een havo- als een vwo-leerling moet ten minste één keuzethema doen uit domein G t/m N en ten minste één keuzethema uit domein O t/m R.

Eindtermen

Maatschappelijke invloed

De kandidaat kan positieve en negatieve effecten van informatica en de genetwerkte samenleving op individueel en sociaal leven verklaren en voorspellen.

Juridische aspecten

De kandidaat kan juridische aspecten van de toepassing van informatica in de samenleving analyseren. 

Privacy

De kandidaat kan effecten van technische, juridische en sociale maatregelen voor privacygerelateerde kwesties onderzoeken. 

​Cultuur

De kandidaat kan redeneren over de invloed van informatica op culturele uitingen.


Voor de voorbeeldmodules die ontwikkeld zijn voor de keuzeonderwerpen kun je terecht op de website van I&I.